Kształcenie zintegrowane - witryna Aliny Sosik

"Witaj Wiosno!"

    STRONA GŁÓWNA

Temat: „Witaj Wiosno!” – przedstawienie.

 

Scenariusz wiosennej imprezy szkolnej przeznaczony jest dla klas I-III szkoły podstawowej. Zadaniem imprezy jest przedstawienie wiosny w poezji, piosence i zabawie.

 

Cele ogólne:

-         uwrażliwianie na piękno przyrody;

-         uwrażliwianie na piękno muzyki;

-         kształtowanie empatii u dzieci;

-         wdrażanie do współpracy w grupie;

-         wdrażanie do współdziałania;

-         doskonalenie umiejętności zaprezentowania się przed szerszą publicznością.

 

Cele szczegółowe:
Uczeń:

-         zna wiersze i piosenki o wiośnie;

-         potrafi zaśpiewać piosenki i wyrecytować wiersze o wiośnie;

-         potrafi wymienić pierwsze wiosenne kwiaty;

-         zna kwiaty chronione i ich nie zrywa;

-         potrafi określić wiosenną pogodę;

-         wie, kiedy rozpoczyna się wiosna;

-         potrafi nazwać ptaki przylatujące do nas wiosną;

-         wykazuje samodzielność i aktywność;

-         potrafi współdziałać w grupie;

-         potrafi właściwie zachować się w obecności szerszej publiczności.

 

Metody:

-         słowna - rozmowa kierowana;

-         praktycznego działania - ćwiczenia, zabawa, ekspresja ruchowa;

-         problemowa.

 

Formy:

-         zbiorowa jednolita;

-         indywidualna zróżnicowana;

-         występ artystyczny.

 

Środki dydaktyczne:

-         nagranie z utworami muzycznymi;

-         piosenki;

-         magnetofon;

-         scenariusz części artystycznej;

-         plansze z nazwami pierwszych kwiatów wiosennych;

-         ubiory – wiosna z koszem kwiatów, wiewiórka, jaskółka, bocian, borsuk,  szpak, ogrodnik;

-         rekwizyty.

 

Dekoracja: wiosenna

Czas przeprowadzenia zajęć: pierwszy dzień wiosny.

Miejsce: sala gimnastyczna

 

Przebieg zajęć

1. Zebranie się na sali gimnastycznej nauczycieli i uczniów klas I - III.
2. Powitanie i krótkie wprowadzenie do tematyki zajęć.
3. Rozpoczęcie zajęć piosenką „Powitalny koncert”.
4. Przedstawienie „Witaj Wiosno!”.

5. Zagadki muzyczne - dzieci słuchają różnych odgłosów z taśmy i mają odgadnąć, kto je wydaje (śpiew słowika, koncert żab).

6. Zakończenie zajęć rozmową kierowaną – sprawdzenie stopnia przyswojenia wiadomości wypływających z przedstawienia.

Narrator:
Witamy wszystkich, którzy przybyli, aby wziąć udział w naszej zabawie.
Zebraliśmy się tutaj, żeby spotkać się z panią Wiosną. Popatrzcie i uważnie słuchajcie, bo Wiosna lubi przychodzić w najbardziej niespodziewanym dla nas czasie.

 

Przedstawienie „Witaj Wiosno!”

1. Powitalny koncert
2. Marzec
3. Pomylona wiosna
4. Zimno - ciepło
5. Wiosna1
6. Wiosenne porządki
7. Miła wiosno
8. Wiosenne kwiaty
9. Przebiśnieg
10. Pierwiosnek
11. Krokus
12. Zawilec
13. Wiosna2
14. Powróciły do domu bociany
15. Witaj boćku
16. Skowronek
17. Spotkanie
18. Wiosenne pytania
19. Wiosenny poranek
20. Wiosna w ulu
21. Witaj Wiosno!
22. Wiosna tuż, tuż
23. Nagranie 

- Antonio Vivaldi - „Wiosna” z cyklu „Cztery pory roku” 

- śpiew słowika;
- koncert żab.

(Wysłuchanie nagrań z taśmy magnetofonowej); 

     1. Powitalny koncert - piosenka    w górę
Wiosna, wiosna, dziś na łące
powitalny będzie koncert.
Świerszcz ma skrzypce, skrzat bębenek,
w nutkach pięknych sto piosenek.
     Już nastroił świerszczyk skrzypki,
      naraz wiatr przyleciał szybki.
     Chwycił nutki, uniósł w górę,
     poszybował aż pod chmurę!

     2. Marzec    w górę
Przyszedł marzec pod wrota
naniósł pluchy i błota.
Dmuchnął ciepłym wietrzykiem,
ogrzał słońce promykiem.
Potem szedł przez dąbrowę,
za nim chmury deszczowe.
Przyszedł znowu pod wrota ...
Prószył śniegiem
niecnota.
Zimnym wichrem
wiał w twarze
- A to psotnik,
ten marzec!

     3. Pomylona wiosna    w górę
Pierwszy pomylił się bez:
rozwinął zielone pąki.
Przez te pąki omyliły się skowronki.
A jak wzeszły skowronki nad łąkę,
To się fruwać zachciało biedronkom.
To motyle wyszły za wcześnie.
Pomyliły się czeremchy i czereśnie.
I tak biało się zrobiło na świecie,
jakby marzec przebrał się za kwiecień.
A to słońce wyprawiało harce
z pomylonym
zagubionym
marcem.

     4. Zimno - ciepło    w górę
Chmurki to przyjdą,
to uciekną.
Bawi się marzec w zimno - ciepło
Zamrugał słońcem
Chlapnął deszczem.
O! Ciepło! Cieplej! Szukaj jeszcze!
Deszcz pajęczynę cienką rozsnuł
i kapie
jakby ze stu nosów.
Patrz: tutaj trawa już wyrosła.
Ciepło - gorąco - wkrótce wiosna.

     5. Wiosna1    w górę
Trzciny nad stawem szeleszczą
Z wiatrem odpływa obłoczek
To wiosna budzi się do snu
Przeciera błękitne oczy.
     Szemrzą wesołe potoki
     mkną po kamykach prędko
     Skowronek co lot ma wysoki
     Powitał wiosnę piosenką.
A jeszcze wyżej nad piosnką.
Gdzieś pod chmurami prawie
Wiosenną nutę radosną
Nucą lecące żurawie.

     6. Wiosenne porządki    w górę
Najpierw trzeba zamieść niebo.
Potrzebne są do tego 
drzewa otrzepane ze śniegu,
jak długie miotły zbierające
chmury z wiosennego słońca.
     Potem trzeba pole od szronu uwolnić,
     aby kiełki mogły przebić łupiny,
     podskoczyć do blasku zwinnie
     i dopiero w jesieni
     zawstydzić się zarumienić.

     7. Miła Wiosno - piosenka    w górę
Miła Wiosno, dobra Wiosno
wracaj do nas już,
bo zawilec nie chce rosnąć 
taki z niego tchórz.
     Ref. Złoty kluczyk weź
            Wiosno do rąk
            Złotym kluczem 
            otwórz każdy kąt.  2x
Niebo tęczy nie zakłada
cicho stoi ul,
nie pękają pąki w sadach,
ptak nie budzi pól.
     Ref. Złoty ...
Otwórz okna w sennych domach
z wiatrem w berka graj,
pustym skrzynkom na balkonach,
pierwsze listki daj.
     Ref. Złoty ...

     8. Wiosenne kwiaty    w górę
Wiosna nadchodząc, wysyła czaty -
Na zwiady najpierw wypuszcza kwiaty.

     9. Przebiśnieg    w górę
Gdy rozkwita pierwszy przebiśnieg,
Dokoła śnieg z zachwytu taje -
Może piękniej kwitną wiśnie,
Lecz ... cóż za sztuka - kwitnąć w maju?!

     10. Pierwiosnek    w górę
Jeszcze w polu tyle śniegu,
jeszcze strumyk lodem ścięty,
a pierwiosnek już na brzegu
wyrósł śliczny uśmiechnięty.
     Witaj, witaj kwiatku biały,
     główkę zwróć do słonka,
     już bociany przyleciały,
     w niebie słychać śpiew skowronka.
Stare wierzby nachyliły
miękkie bazie ponad kwiatkiem:
"Gdzie jest wiosna? Powiedz miły,
czyś nie widział jej przypadkiem?"
     Lecz on widać milczeć wolał.
     O czym myślał - któż to zgadnie?
     Spojrzał w niebo, spojrzał w pola,
     szepnął cicho: "Jak tu ładnie..."

     11. Krokus    w górę
Dla liliowego krokusa
Nieprzeparta pokusa:
Spod śniegu się wychylić,
Dziobkiem kielicha światło pić
I kwilić
Na całą polanę - bezgłośnie,
O wspinającej się z trudem na góry
Spóźnionej wiośnie. 

     12. Zawilec    w górę
Powiem po prostu,
Niezawile:
Skromny lecz piękny jest 
Zawilec!

     13. Wiosna2    w górę
Jeszcze śnieżek prószy,
jeszcze chłodny ranek,
a już w cichym lesie
zakwita sasanek.
     A za nim przylaszczka 
     wychyla się z pączka
     i mleczem się żółtym
     złoci cała łączka.
I dłużej już dzionka,
i bliżej słoneczka...
A w polu się gwieździ
biała stokroteczka.

     14. Powróciły do domu bociany    w górę
Powróciły do domu bociany,
z zamorskiej powróciły ziemi.
Słonko skrami grzeje promiennymi,
kwiat po łąkach lśni się rozsypany.
Dźwięczą srebrne rzeki,
szumi bór daleki,
żywiczne śląc zapachy na rozległe łany.

     15. Witaj boćku - piosenka    w górę
Witaj boćku kle kle
Witaj nam bocianie
Łąka ci szykuje, łąka ci szykuje 
żabki na śniadanie.
     Witaj boćku kle kle
     Usiądź na stodole
     Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili
     Gniazdo w starym kole.
Kle kle boćku kle kle
Jesteśmy ci radzi
Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz
Wiosnę nam prowadzisz.

     16. Skowronek    w górę
O świcie w błękicie
wzleciał skowronek.
Malutka nutka.
Śpiewająca grudka.
Na przebudzenie wiosny.

     17. Spotkanie    w górę
Spotkałam wiosnę. Wieńcem 
oplotła mi zaraz ręce.
     We włosy wplotła mi zioła
     i trawy, co rosną dokoła.
     W oczy rzuciła stokrotki,
     pod nogi - bystre strumienie,
     czekając, aż w szumną wiosnę
     i ja się w końcu przemienię.

     18. Wiosenne pytania    w górę
Ile wiosna ma głosów
i pośpiewów i kwileń,
gwizdu drozdów i kosów
i zielonych nut - ile?
     Szepcze ciepłym podmuchem,
     szemrze brzozą, nad płotem,
     piszczy z ptaszkiem - maluchem,
     brzmi bocianim klekotem.
Ile wiosna barw rodzi, 
ile blasków odcieni,
gdy błękitem z chmur schodzi
i w kałużach się mieni?
     W kasztanowym jest pąku,
     w sadzie bielą się chyli,
     witrażyki nad łąką
     kładzie w skrzydła motyli.
Ile wiosna ma woni,
Jakim wiatrem powiewa?
Pachnie płatkiem jabłoni,
co różowi się w drzewach.
     Świeżą trawą, strumieniem,
     kaczeńcami na łące?
     Pachnie światłem czy cieniem?
     Kroplą deszczu czy słońcem?

     19. Wiosenny poranek    w górę
Srebrną rosę gubią kwiatki,
wabi pszczoły woń nęcąca
rozchylone barwne płatki,
chłoną każdy promyk słońca.

     20. Wiosna w ulu - piosenka    w górę
Z snu długiego zimowego
Pszczółki z ula wstają
I łapkami kosmatymi 
Oczka przecierają.
     Bzum bzum trala la la
     Bzum bzum trala la la
     I łapkami kosmatymi 
     Oczka przecierają.
Rozglądają się ciekawie
Po szerokim świecie
Czy nadeszła miła wiosna 
czy zakwitło kwiecie. 
     Bzum bzum trala la la
     Bzum bzum trala la la
     Czy nadeszła miła wiosna 
     czy zakwitło kwiecie.
Wyleciały pszczółki małe
Z drewnianego ula
Wyleciały hen na łąki 
Została matula. 
     Bzum bzum trala la la
     Bzum bzum trala la la
     Wyleciały hen na łąki 
     Została matula. 
A na łące fijołeczki 
Kielichy rozwiły
I słodziutkim swoim miodkiem
Pszczółki nakarmiły.
     Bzum bzum trala la la
     Bzum bzum trala la la
     I słodziutkim swoim miodkiem
     Pszczółki nakarmiły.

     21. WITAJ WIOSNO!    w górę
Wiewiórka:
Choć wiatr jeszcze chłodny i śnieg często pada,
ktoś wiosenne figle w polu, w lesie płata:
to trawkę zazieleni, to kwiat wymaluje,
z promieniami słońca cichutko tańcuje.

(Słuchać pukanie do drzwi.)

Wiewiórka:
Kto tam?

(Wchodzi jaskółka.)

Jaskółka:
To ja - czarna jaskółeczka.
Czy można już pod strzechą 
budować gniazdeczka?

Wiewiórka:
Wiosny jeszcze nikt nie widział jaskółko maleńka.
Ale choć tu do nas,
poczekaj na pieńku.

(Jaskółka podchodzi do bociana i siada obok niego.
Borsuk podnosi do góry głowę, przeciąga się, ziewa.
)

Borsuk:
Aaa! Słonko mnie zbudziło.
Chyba pora wstawać,
przed norką posprzątać,
w kątach pozamiatać.

Wiewiórka:
Borsuczku, borsuczku, nie widziałeś wiosny?

Borsuk:
Cóż masz wiewióreczko głosik tak żałosny?
Nie widziałem jeszcze upragnionej wiosny.
Ale jest na pewno, już bardzo bliziutko,
bo na dworze cieplej, a w norze suchutko.

(Jaskółka zwraca się do bociana.)

Jaskółka:
Bocianku, klekocie, wiosny nie widziałeś,
gdy z cieplutkich krajów wysoko leciałeś?

Bocian:
Kle, kle, kle!
Widziałem jak Marzannę
chłopaki topili.
Złą macochę zimę
dzisiaj wygonili.

Borsuk:
Teraz tylko czekać, zaraz się tu zjawi, 
zazieleni łąki, poodświeża sady!

(Wiewiórka zwraca się do pozostałych postaci.)

Wiewiórka:
Chodźcie wszyscy, głośno wiosnę zawołamy,
może nas usłyszy i tutaj się zjawi.

Razem:
Wiosno! Wiosno! Nasza siostro!
Przyjdź tu do nas, pozwól nam się już radować!

(W czasie wypowiadania ostatniego wersu, na scenę wchodzi wiosna niosąca dwa kosze z kwiatami (sztucznymi). Razem z nią wchodzi szpak, który trzyma jej suknię ozdobioną kwiatami.)

Wiosna:
Witam was, kochani.
Słonko wam przynoszę,
a do tego kwiatów dwa pełniutkie kosze.

(Zwraca się do ptaków.)

Możecie, ptaszyny gniazdka już budować!
Mrozu już nie będzie, nie trzeba się chować!

Szpak:
Jestem szpak - podróżnik.
Wróciłem z daleka
Nie mam gdzie zamieszkać!
(smutno) Nikt na mnie nie czeka.

(Do szpaka podbiega dziecko I i II.)

Dziecko I:
Chodźże do nas, szpaku,
budkę ci zrobimy!

Dziecko II:
Za oknem, na drzewku
równo Powiesimy!

Szpak (wesoło):
Zamieszkam w niej dzisiaj,
gniazdko w środku zrobię.
Dzieci będą śpiewać
tu w szkolnym ogrodzie.

Ogrodnik (zwraca się do dzieci):
W ogrodzie moi drodzy,
mamy mnóstwo pracy.
Trzeba zgrabić liście i zasadzić kwiaty!
Weźcie też narzędzia, skopiemy grządeczki,
równo trzeba zasiać zagon pietruszeczki.

Dziecko I:
Rzodkiewkę, cebulę i marchew wsiejemy,
a gdy będą wschodzić, to je okopiemy.

Razem (śpiewają na melodię "Krakowiaczek ci ja"):
W naszym ogródeczku
zrobimy porządki -
zagrabimy ścieżki,
Przekopiemy grządki.
Na grządkach wyrośnie
fasola, marchewka, 
sałata i groszek,
czerwona rzodkiewka.

Dziecko II:
Ale chociaż wiosna dziś się już zaczyna,
Czasem śnieg posypie, wróci sroga zima.

Wiosna:
Siostra zima do mnie czasem zajrzy na chwileczkę.
Wtedy się - dzieciaki - cieplutko ubierzcie!
Maleńkie roślinki przed mrozem ochrońcie,
ptaszkom do karmnika jeszcze zboża dajcie!

(Na scenę wbiega dziecko III z pękiem bazi wierzbowych.)

Dziecko III:
Przyniosłem wam bazie
z tej wierzby znad rzeczki.
Wyglądają ślicznie, jak małe koteczki.

Dziecko I (z oburzeniem):
Tak dużo gałązek
przecież rwać nie musisz!
Z czasem wszystkie zwiędną,
a ty je wyrzucisz.

Dziecko III (zawstydzone):
Rozdam wszystkie dzieciom
po lekcji, na przerwie.
Nikt już gałązeczki
z drzewa nie oberwie!

Wiosna:
Nie zrywajcie kwiatów!
Gałązek nie łamcie!
A teraz w krok za mną na pola ruszajcie!
Będziemy malować na zielono trawy,
bielić przebiśniegi, żółcić tulipany.

Dziecko IV:
Tyle jest łagodności w wiośnie...
a jednak ta wiosna
przepędza zimę bezlitośnie.
A kiedy wszystko się zazieleni
i nie będzie już końca kwiatom,
dojrzała wiosna się zmieni,
jak zawsze - w lato.

Dziecko II:
Wszyscy stoją równo, więc rzędem ruszamy!
Wiosnę jak należy, wesoło witamy!

(schodząc ze sceny śpiewają piosenkę):

     22. Wiosna tuż, tuż  - piosenka    w górę
Gdy ozimina szumieć zaczyna,
że nie powróci mróz.
           To po tym można od razu poznać,  }
           że wiosna jest tuż, tuż!                    }bis
Krążą nad domem boćki znajome,
goście zza siedmiu mórz.
          
To po tym można od razu poznać,  }
           że wiosna jest tuż, tuż!                    }bis
Śpiewa skowronek dźwięczny jak dzwonek,
że gniazdko ma wśród zbóż.
          
To po tym można od razu poznać,  }
           że wiosna jest tuż, tuż!                    }bis
Gdy zerwiesz bazie małe na razie,
zaraz je w wodę włóż.
           To po tym można od razu poznać,  }
           że wiosna jest tuż, tuż!                    }bis
Gdy wszystkim w koło będzie wesoło,
gdy nikt nie zmarznie już.
           To po tym można od razu poznać,  }
           że wiosna jest tuż, tuż!                    }bis

     23. Nagranie    w górę
Narrator:
 
Zapraszamy do wysłuchania nagrań:

- Antonio Vivaldi - „Wiosna” z cyklu „Cztery pory roku” (Wysłuchanie nagrania z taśmy magnetofonowej)

- śpiew słowika
- koncert żab

 

Rozmowa kierowana – sprawdzenie stopnia przyswojenia wiadomości wypływających z przedstawienia:

-         Jakie są oznaki wiosny?

-         Jakie poznaliście kwiaty wiosenne?

-         Wymieńcie ptaki, które przyleciały witać wiosnę?

-         Jakie zwierzęta czekały na przyjście wiosny?

-         Jakie prace w ogrodzie wykonujemy wiosną?

 

Narrator:
Dziękujemy wszystkim za przybycie do nas.

Wszystkich serdecznie żegnamy i na inną porę roku zapraszamy.

Bibliografia:

1.     Gudro Maria: Drama w szkole podstawowej. Warszawa 1994

2.     Szeletyńscy Zofia i Henryk: Prawidłowe mówienie. Warszawa 1982

3.     Lenkiewicz Krystyna: – „Wybór wierszy okolicznościowych dla klas I-III” WSiP Warszawa 1990

4.     „Nauczanie Początkowe” nr 6 1989/90 Wydawnictwo Pedagogiczne w Kielcach 

   W GÓRĘ