Kształcenie zintegrowane - witryna Aliny Sosik
Ślubowanie klas pierwszych

STRONA GŁÓWNA

I CZĘŚĆ OFICJALNA
Rozpoczęcie uroczystości

 

1. Wejście na salę delegacji uczniowskich, rodziców, zaproszonych gości - przedstawicieli władz oświatowych.

 

2. Powitanie wchodzących pierwszoklasistów poprzedzone krótkim wierszem wypowiedzianym przez ucznia klasy starszej:

 

Drodzy Państwo! Drogie dzieci!
Już za chwilę na tej sali
Zjawią się uczniowie mali.
Znane są już te postacie,
Chyba wszyscy rozpoznacie...

 

Na salę wchodzą dzieci, prowadzone przez wychowawców, zajmują ustalone miejsca. Wszystko dzieje się przy dźwiękach muzyki.

 

- Baczność! Poczet flagowy wystąp! Do hymnu! Po hymnie!

 

3. Raport.
- Baczność!
- Gospodarze klas do raportu wystąp!
- Spocznij!
- Gospodarze klas wstąp!
- Po raporcie!

 

4. Raport dla dyrekcji.
- Baczność!
- W stronę raportu patrz!
- Panie Dyrektorze przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego .............. melduje gotowość rozpoczęcia uroczystości ślubowania klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 6.
- Spocznij!

 

5. Powitanie rodziców, gości i uczniów klas pierwszych przez dyrektora szkoły.
- Prosimy o zabranie głosu Dyrektora Szkoły Pana ............. .

 

6. Powitanie uczniów klas pierwszych przez uczennicę klasy VI.
"Drodzy Mali Przyjaciele!"
Od pierwszego września tworzycie wraz z nami wielką szkolną rodzinę. Wiecie, że w rodzinie każdy obok praw ma także obowiązki, które powinien solidnie wypełniać.
Naszym wspólnym obowiązkiem jest przede wszystkim pilna nauka. Do niej wdrożą Was nauczyciele i rodzice. My starsi koledzy podamy Wam pomocną dłoń. Korzystajcie z naszych szczerych rad i pomocy. Możecie zawsze zwracać się do nas ze wszystkimi trudnymi sprawami. Wiemy, że tych może być dużo. My zabawimy się z Wami na przerwie, pomożemy znaleźć
zgubiony worek, przeprowadzimy przez jezdnię.
Mały Kolego, Koleżanko pamiętajcie, jesteśmy Waszymi starszymi siostrami i braćmi, którzy służyć Wam będą pomocą, gdy szkolne życie okaże się trudne.
Uśmiechnijcie się, bo w szkole jest radośnie.
Cieszymy się, że powiększyła się nasza szkolna rodzina.
Życzymy Wam najlepszej oceny na pierwszym szkolnym świadectwie.

 

7. Recytacja wiersza "Kto ty jesteś" W. Bełzy.
Kto ty jesteś?                       Polak mały.
Jaki znak twój?                    Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?            Między swymi.
W jakim kraju?                    W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia?                  Mą Ojczyzną.
Czym zdobyta?                    Krwią i blizną.
Czy ją kochasz?                   Kocham szczerze.
A w co wierzysz?                W Polskę wierzę.

 

8. Akt ślubowania.
- Uczniowie baczność!
- Poczet flagowy do przyrzeczenia wystąp!
- Przedstawiciele klas pierwszych do ślubowania wystąp!
- Do przyrzeczenia!
(Sztandarowy opuszcza sztandar. Uczniowie klas pierwszych wyciągają prawa rękę z wyprostowanymi dwoma palcami w kierunku sztandaru.)

 

"Ślubuję być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole kochać Ojczyznę,
jak dla niej pracować kiedy urosnę.
Będę starał się być dobrym kolega,
swym zachowaniem i nauką
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom"
                                     - Ślubuję.

- Po przyrzeczeniu.
(Sztandarowy prostuje drzewce, uczniowie klas pierwszych wstępują do swoich klas.)

 

9. Pasowanie na uczniów.
- Teraz odbędzie się pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkoły.
Każdy wychowawca dotyka lewego ramienia ucznia i wypowiada słowa:
"Pasuję ciebie na ucznia pierwszej klasy."

 

10. Zobowiązanie pierwszoklasistów.
- Proszę o wypowiedź uczniów klas pierwszych.

"My uczniowie klas pierwszych zobowiązujemy się być pilnymi w nauce, wzorowymi w zachowaniu, godnie reprezentować dobre imię naszej szkoły."

 

11. Sztandarowi cześć!
- Baczność!
- Poczet flagowy wstąp!
- Spocznij!

 

12. Życzenia dla pierwszaków od dyrektora szkoły.
- Prosimy o zabranie głosu Dyrektora Szkoły Pana ................

 

13. Przemówienie rodzica.
- Prosimy o zabranie głosu przedstawiciela Rady Rodziców Pana ..................

 

II CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

 

1. - Uczniowie klas pierwszych zaprezentują Państwu program artystyczny.

Piosenki i wierszyki są związane tematycznie z uroczystością.

 

Recytacja wiersza „Barwy ojczyste”- wszystkie dzieci.

Powiewa flaga                             Czerwień to miłość.

gdy wiatr się zerwie.                    Biel serce czyste .

A na tej fladze                              Piękne są nasze

Biel jest i czerwień.                      barwy ojczyste.

 

(Czerwone i białe wstążki w rękach dzieci powiewają nad ich głowami.)

 

Recytacja wiersza „Mam dopiero 7 lat” Cz. Janczarski.

 

 Dziecko I:   Mam dopiero 7 lat

                     jestem jeszcze mały,

                     gdy, wyrosnę tak jak brat

                     kraj nasz poznam cały.

 Dziecko II:  Poznam kiedyś szczyty Tatr

                     skaliste, wysokie,

                     tam gdzie halny szumi wiatr

                     srebrzą się potoki.

Dziecko III:  Poznam kiedyś morski brzeg

                     okrętem popłynę.

                     Poznam Wisły naszej brzeg

                     miasta  przy niej słynne.

 Dziecko IV: I Warszawę, którą znam

                     z pieśni, z opowiadań,

                     gdy dorosnę, poznam sam

                      kiedyś tam pojadę.

 Dziecko V: Mam dopiero 7 lat,

                     jestem jeszcze mały,

                     gdy dorosnę tak jak brat,

                     kraj nasz poznam cały.

 

Recytacja wiersza „Pierwszak” (M. Niwińska)

Dziecko VI: Jestem bardzo wesoły,

bo już idę do szkoły.

Piaskownicę zostawiam bez żalu.

Książki niosę w tornistrze,

od czystości aż błyszczę.

Przecież jestem już pierwszak

Nie Maluch.

 

Piosenka ,,Idzie Jaś do szkoły" – śpiewają wszystkie dzieci
Idzie Jaś do szkoły,
idzie po raz pierwszy.
Książki spakowane,
tornister zapięty.
   To dla was, to dla was pierwszaki,
     te ławki, tablica i książki.
     To dla was najmilsi, kochani,
     piąteczki, bławatki i pani.
Żegna Jaś mamusię,
żegna z łezką w oku.
Nie płacz Jasiu, nie płacz
panią masz przy boku.
     To dla was, to dla was pierwszaki...
Jaś już został uczniem
i nie płacze wcale.
Zbiera dużo pochwał,
a najwięcej w szkole.
     To dla was, to dla was pierwszaki...

 

Recytacja wiersza „Pierwszaki” (A. Szayerowa)

Dziecko VII: Idą pierwszaki – dawne maluchy.

Jeden w drugiego to same zuchy.

Buzie umyte i ręce czyste,

Każdy na plecach dźwiga tornister.

Z bijącym sercem stoją przed szkołą.

Jak im tu będzie? – Chyba wesoło.

 

Recytacja wiersza „My tu przyszliśmy...” (Hanna Łochocka)

Dziecko VIII: My tu przyszliśmy pierwszy raz.

Pierwszaki. Zupełnie nowi.

Niepewnie wchodzi każdy z nas,

przygląda się sąsiadowi.

Dziecko IX:   Ten także nowy. Tak jak ja.

Może się z nim zaprzyjaźnię?

Gdy razem idą pierwszaki dwa,

od razu robi się raźniej.

 

Recytacja wiersza „Ważne słowa” (Dzieci trzymają tabliczki z literami, wyrazami).

Dziecko X:  Uczymy się pisać literki

                    i nie są to wcale zygzaki.

                    Potrafimy już pięknie napisać

                    najmilszy wyraz – a jaki?

  Dziecko XI: Tu M- litera.

  Dziecko XII: Tu A- litera.

  Dziecko XI:  A kilka liter słowo zawiera

                      słowo serdeczne, odgadniesz sama.

                      Przeczytaj-MAMA.

                      Powtórz to- MAMA.

 Dziecko XII: Tak samo pięknie już potrafimy literę T zapisać.

                      Połączmy więc teraz w rządek te znaki.

                      Powstał nam wyraz – a jaki ?

Wszyscy : TATA

 

Recytacja wiersza „ Zaproszenie do podróży” - I. Wilmański

Dziecko XIII: Z mamą i z tatą przez cały rok szkolny

                       z pewnością przejdziemy wytrwale.

                       I choć nas pracy czeka niemało

                       to nie martwimy się wcale.

Dziecko XIV: Do tego pomagać cierpliwie nam będzie

                       nasza pani zawsze i wszędzie.

                       Tak się cieszymy, gdy pani co dnia

                       z uśmiechem przywita nas.

                       Chcemy, by zawsze była pogodna.

  Dziecko XV: A każdy uczeń, zawsze do szkoły

                        z chęcią niech chodzić chce.

                        Wśród zajęć szkolnych pogodny, wesoły

                        niechaj dowie się, że: wielka, szeroka jest ziemia,

                        oceany, jeziora głębokie, przestrzenie i dal nieprzebyta,

                        że trudno ogarnąć ją wzrokiem.

  Dziecko XVI: A do tych lądów dalekich

                        droga się wije jak wstążka.

                        Każdy pójść może tym szlakiem,

                        Drogowskaz nazywa się...

 Wszyscy: KSIĄŻKA

 

Recytacja wiersza „Kreda”

Dziecko VII: Pisze kreda na tablicy .

Pisze bardzo rada.

Bielutkimi literkami

dzieciom opowiada.

Tu jest lala.

Tu jest kot.

Tu jest dom,

a tu płot.

Gdy się pisać nauczymy

słowo tak po słowie.

Szereg liter na tablicy

więcej nam opowie.

 

Piosenka „Biegnie kreda po tablicy” – śpiewają wszyscy

Biegnie kreda po tablicy, szur – szur – szur!

Zawijasy kreda ćwiczy, szur – szur – szur!

Wtem literki – hop! i zwinnie

uciekają poza linię.

Równaj szereg! Prostuj grzbiet!

Rząd literek – naprzód, bieg!

Szu, szu, szu, szu, szu, szu, szu, szu, szu.

Skacze kreda po tablicy, hop – hop – hop!

Kółka i krzyżyki ćwiczy, hop – hop – hop!

Wtem cyferki – hyc! ukradkiem

Wyskakują poza kratkę.

Równaj szereg! Równaj krok!

Rząd cyferek – naprzód, skok!

Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop.

 

2. Wręczenie dyplomów i upominków uczniom klas pierwszych.
- Prosimy wychowawców klas o wręczenie dyplomów i upominków pierwszakom.

 

3. Zakończenie.
- I tak dobiegła końca nasza wspólna, szkolna uroczystość z okazji ślubowania klas pierwszych.
Dziękujemy.

Po uroczystości na sali gimnastycznej, uczniowie przechodzą do klas na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

W GÓRĘ