Kształcenie zintegrowane - witryna Aliny       Sosik

Linki

     STRONA GŁÓWNA     

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Szkoła Podstawowa nr6
im. Adama Mickiewicza
 w Białej Podlaskiej

http://www.sp6.bialapodlaska.prv.pl/

Krzysztof Sosik - nauczyciel historii 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
im. Adama Mickiewicza
 w Białej Podlaskiej

http://www.republika.pl/domek4

Ministerstwo Edukacji Narodowej

http://www.men.waw.pl/

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

http://www.codn.edu.pl/

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego

http://www.znp.edu.pl/

Infoseek